Aj vaše 2% môžu pomôcť v tom, čo robíme v našom mestečku!

1 03 2016

Obraciame sa na Vás podobne ako každý rok s prosbou o venovanie Vašich 2% z daní na aktivity, ktoré robíme v rámci nášho občianskeho združenia MOZAIKA – Svätý Jur.

V minulom roku sme pokračovali v pravidelných stretkách pre deti a tínedžerov, podarilo sa nám spraviť super úspešný letný tábor a 2 tínedžerské víkendovky. Snažíme sa tiež rozvíjať mladých vedúcich, náš tím sa teraz skladá z 8-10 dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a schopnosti na tieto aktivity.

Tešíme sa, že sa opäť podarilo naštartovať eSko – superŠportovanie v telocvični pre tínedžerov, ktorú mávame každý pondelok. Našou najnovšou možnosťou pre tínedžerov je nízkoprahový klub SPEJS – každú stredu od 15:00 do 17:30 hod. môžu prísť na Prostrednú 47A a v bezpečnom prostredí tráviť svoj voľný čas pri spoločenských hrách, ping-pongu alebo len tak, v rozhovoroch. Nízkoprahové kluby sú jedna z foriem prevencie nevhodných javov, ktoré sa zvyknú vyskytovať u tejto vekovej skupiny.

Na fungovanie a zabezpečenie prevádzky vyššie spomenutých činností využívame hlavne dary od fyzických osôb, príspevok od mesta Svätý Jur a veľkú časť pokrývajú príspevky od ľudí ako vy, ktorí nám poukážu svoje 2%.

Ď A K U J E M E !

Postup krokov na poukázanie 2% z dane z príjmov:

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V prípade, že ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, kde ste pôsobili, môžte poukázať 3%.

3. Vypíšte svoje údaje do Vyhlásenia spolu s vypočítanou sumou.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte (poštou alebo osobne) do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3%, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

x x x

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, nie je potrebné vypisovať tlačivo Vyhlásenie, všetky údaje vpisujete priamo do tlačiva daňového priznania. Údaje za MOZAIKU – Svätý Jur:

IČO: 308 57 988
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: MOZAIKA – Svätý Jur
Ulica: Gaštanová
Číslo: 1
PSČ: 900 21
Obec: Svätý Jur

Riadne vyplnené tlačivo daňového priznania potom doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Tlačivá na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie MOZAIKA – Svätý Jur2016!

2 01 2016

Chceli by sme Vám zaželať všetko dobré v tomto novom roku 2016.

Nech vás sprevádza múdrosť a rozvaha vo všetkých Vašich rozhodnutia.

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu v roku minulom.

Tešíme sa na aktivity, ktoré pre vás alebo vaše deti/tínedžerov budeme organizovať v tomto novom roku.TOPka 2015

29 12 2015

Trošku sme bilancovali uplynulý rok (to sa tak zvykne, však?) a tu je naša TOPka 2015:

1. letný tábor
Tohtoročný letný tábor bol vyhodnotený ako naša najlepšia akcoška. 45 účastníkov si to parádne v júli užili, náš nápad mať 2 tábory v jednom (ako tyčinka TWIX) vyšiel :-)

2. tínedžerská víkendovka
V podstate boli 2: jarná a jesenná, ale v tajnej ankete medzi vedúcimi sa obe zhodne umiestnili na druhom mieste. Výjazdy mimo Jur sa tešia obľube nielen u tínedžerov, užijú si to i vedúci.

3. detská prespávačka
Akcoška pre deti z Detského klubu, ktoré mohli prespať v mozaikových priestoroch a mať superný večerný + nočný program.Veselé Vianoce!

20 12 2015Už 10 rokov tu!

13 03 2015

Naše občianske združenie MOZAIKA – Svätý Jur pôsobí vo Svätom Jure už 10 rokov. Našou náplňou sú pravidelné stretnutia pre deti a tínedžerov, víkendovky, letné tábory, ale aj športové podujatia, florbalové zápasy a minulý rok sme v spolupráci s ďalšími jurskými organizáciami spoluporiadali Jurský deň detí.

Dávame deťom a tínedžerom príležitosť stretávať sa s rovesníkmi, vyblázniť sa, ale aj porozprávať sa na vážne témy v čase, keď sú rodičia zaneprázdnení. Staviame na kresťanských hodnotách, ktoré sa snažíme odovzdať nasledujúcej generácii. Všetka naša činnosť je vykonávaná skrze dobrovoľnícku prácu.

Rozhodnutím poukázať 2% z Vašich daní nám umožníte pokračovať v našich aktivitách ďalej a zvyšovať ich kvalitu.

Ď A K U J E M E !

Postup krokov na poukázanie 2% z dane z príjmov

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V prípade, že ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, kde ste pôsobili, môžte poukázať 3%.

3. Vypíšte svoje údaje do Vyhlásenia spolu s vypočítanou sumou.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte (poštou alebo osobne) do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3%, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Tlačivá na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie MOZAIKA – Svätý Jur

x x x

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, nie je potrebné vypisovať tlačivo Vyhlásenie, všetky údaje vpisujete priamo do tlačiva daňového priznania.

Údaje za MOZAIKU – Svätý Jur:

IČO: 308 57 988
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: MOZAIKA – Svätý Jur
Ulica: Gaštanová
Číslo: 1
PSČ: 900 21
Obec: Svätý Jur

Riadne vyplnené tlačivo daňového priznania potom doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na daňový úrad podľa miesta bydliska.PF 2015

1 01 2015