Klub SPEJS

3 10 2016

Každú stredu od 16:00 do 18:00 hod. máme klub SPEJS – miesto stretnutia, hier a rozhovor pre tínedžerov.

Ping-pong, spoločenské hry, X-Box alebo len tak, relax.